BARNE- OG UNGDOMSGRUPPA 

Kolbotn Sykkelklubb

Kolbotn sykkelklubb ønsker å satse på barn og ungdom og vi har en egen ungdomsgruppe. Målgruppen er barn i alderen 6 - 17 år. For tiden har vi tilbud til barn født 2005 til 2018. Målsetningen er å aktivisere barn gjennom lek og øvelser ute i naturen. Vi vil primært legge vekt på å lære å mestre sykkelen i terrenget. Vi vektlegger et inkluderende, allsidig og trygt barneidrettsmiljø.  

Vi håper å skape et godt miljø slik at alle trives. Om ditt barn en gang i fremtiden ønsker å satse på sykkel gjenstår å se. Det viktigste for barn i ung alder er å være i aktivitet.

Vi deler barna primært inn i grupper etter alder, men det er viktig at barna føler trygghet og mestring, derfor er ikke gruppene statiske. Inndeling etter ferdighet blir gjort ved behov.

Treningstider:
Mandager: kl 1800 – 1930 – alle grupper
Onsdager: kl 1800  - 1930 – 2011 og eldre

(Inntil annet er bestemt så trener 2015-2018 onsdager; ikke mandager)

Oppmøtested er "BMX banen ved Rognebærlia barnehage.

For å kunne gi et godt tilbud til de som trener med KSK barne- og ungdomsgruppe begrenser vi antall deltagere på treningene. Fjorårets deltagere har fortrinnsrett på plass til årets sesong. Nye deltagere blir plassert på venteliste og ønskes velkommen dersom det blir ledig kapasitet.

ALLE som ønsker å delta på trening må melde seg på ved å innbetale treningsavgift (pt 500,- kroner) som blir utsendt etter at barnet er meldt inn i klubben. (Navn, f.dato og adresse på deltager, og kontaktinfo til foreldre)

 
Treningene vil følge skolens ferie og fridager. Siste trening før høsten blir i uke 39

Alle som deltar på KSK sine treninger MÅ være medlem av klubben. Innmeldingsskjema finnes via linken ”Bli medlem”.

Vi har en lukket facebook-gruppe for foreldre med barn som er medlem i KSK. Be om tilgang til gruppen her.

Leder av BU-gruppa i KSK er Steinar Eriksen: steinar.eriks@gmail.com

Barne- og ungdomsgruppa trenger flere trenere. Ønsker du å bidra til sykkelglede for barn og ungdom ta kontakt på: kolbotnsk@gmail.com