Her kan du varsle


Mitt varsel er en digital portal for varsling i Norges idrettsforbund.  Du blir veiledet gjennom registrering og saksgang, og holdt oppdatert på status.

Start her: Mitt varsel