Lisensregistrering


Lisensregistrering gjøres av utøveren selv hos EQ Timing.  Det er viktig at du velger rett klubb når du registrerer din lisens.  Når du har registrert din lisens vil du motta en faktura per epost som du kan betale i nettbank på vanlig måte.  Straks du har registrert lisensen kan du laste ned et midlertidig lisensbevis som er gyldig i 14 dager fra registrering.  

 

Lisensen må godkjennes av lisensansvarlig i din klubb og være betalt før du kan laste ned ditt endelige lisensbevis fra din utøverprofil-side.  Lisens godkjennes ikke før klubbmedlemskapet er betalt. 

 

Hvis du har bestilt lisensbevis på plastkort under registreringen vil du motta ditt kort i posten innen en uke etter at fakturaen er betalt og lisensen er godkjent av din klubb.

Du finner lisensregistering her