Årsmøte 2024- foreløpig innkalling


Arrangør: Kolbotn Sykkelklubb

Tid


Sted

Vis kart

Årsmøtet for KSK avholdes i Kolben 5. mars 2024.

Inkomne saker må være styret i hende innen 26. februar via kolbotnsk@gmail.com

Saksdokumenter gjøres tilgengelig på Idretten Online den 27. februar.

Saksliste for årsmøtet 5. mars 2024

Styret viser til innkalling datert 25. januar 2024 for årsmøte som avholdes den 5. mars kl. 18:30 i kinosalen på Kolben.


1. Åpning og konstituering

1.1         Godkjenning av stemmeberettigede

1.2        Valg av dirigent

1.2         Valg av protokollfører

1.3         Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

1.4         Godkjenning av innkalling

1.5         Godkjenning av saksliste

1.6         Godkjenne forretningsorden 


2.      Godkjenning av årsoppgjøret 2023

2.1         Årsberetning fra styret

2.2         Regnskap

2.3         Kontrollutvalgets beretning 


4.     Innkomne saker

            Frist 26/2


5.      Medlemskontingent og treningsavgift

         Styrets innstilling 


6.      Budsjett 2024


7.     Valg

         Valgkomitéens innstilling på de roller som er på valg:

         7.1 Styret (3 styremedlemmer og supplering av 1 styremedlem)

         7.2 Kontrollutvalg (2 medlemmer)

         7.3 Representant til ting og møter, eller gi styret fullmakt til å oppnevne den/disse

         7.4 Valgkomite (leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem)


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.